Exekutorský úřad pro Prahu 3

Exekutorský úřad pro Prahu 3 (dále jen "Úřad") zahájil svoji činnost v září roku 2001 s účinností zákona č. 120/2001 Sb., exekuční řád na základě rozhodnutí ministra spravedlnosti o jmenování JUDr. Ingrid Švecové soudní exekutorkou.

Původně úřad zahájil svu činnost na adreseMalá Štěpánská 7, Praha 2. Od července roku 2003 úřad sídlil v prostorách Seifertově ulice 17 v Praze 3 a od 14. ledna 2019 se přestěhoval do kancelářské budovy Vinohradská business centrum na adresu Vínohradská 174, Praha 3, které svým rozsahem a vybavením lépe vyhovují rozvíjející se činnosti a potřebám dynamicky se rozrůstající instituce. Dostatečný počet kvalitních a kvalifikovaných zaměstnanců je předpokladem pro rychlé a efektivní vymáhání pohledávek a jiných právních povinností neprodleně po zahájení exekučního řízení. Zaměstnanci Úřadu jsou proto pečlivě vybíráni výlučně z řad středoškolsky nebo vysokoškolsky vzdělaných osob a současně jsou k práci motivováni odměnou ke mzdě při bezvadném plnění pracovních úkolů. Pravidelné školení a ověřování správnosti postupů zaměstnanců Úřadu je samozřejmostí.

Zkušenosti z dosavadní činnosti Úřadu vedly k vytvoření a nastavení procesů zpracovávání velkého počtu pohledávek při existující řádné péči, kreativnosti a důslednosti při jejich vymáhání. Toto propojení správy velkého množství pohledávek s individuální péčí o každou z nich přináší, při standardní součinnosti oprávněného, vysokou úspěšnost při vymáhání pohledávek.

Rok od roku exekučních řízení vedených Úřadem výrazně přibývá. Tento trend má svůj základ v pečlivé a poctivé práci všech pracovníků Úřadu a z pohledu oprávněných je odrazem jejich spokojenosti s rychlostí a maximálním možným výtěžkem z exekuce.