Úřední hodiny:

  osobní návštěva: telefonický kontakt:
Pondělí: 9:00 - 15:00 9:00 - 15:00
Úterý: 9:00 - 15:00  
Středa: 9:00 - 16:00 9:00 - 15:00
Čtvrtek: 9:00 - 15:00  
Pátek: 9:00 - 13:00  

Pokud zamýšlíte učinit procesní podání v elektronické podobě bez zaručeného elektronického podpisu ve smyslu občanského soudního či exekučního řádu, je nezbytné jej nejpozději do tří dnů doplnit předložením jeho originálu, případně písemným podáním shodného znění (ve smyslu ust. § 42 odst. 2 o.s.ř.).


 

Adresa:

Exekutorský úřad Praha 3, soudní exekutorka JUDr. Ingrid Švecová
Seifertova 17, 130 00 Praha 3
IČ: 68404441, číslo účtu: 2102532787/2700 (Unicredit Bank)
tel.: + 420 224 920 094, datová schránka: m4yg84m
e-mail: info@exekucerychle.cz