26. 10. 2015

Vyklizení zdemolovaného bytu - tv barrandov

Nepřizpůsobiví nájemníci odmítali vyklidit byt, proto museli zasáhnout naši vykonavatelé.
Reportáž tv barandov informovala o nepřizpůsobivé rodině, která odmítala opustit a vyklidit nájemní byt. Nájemníci dlouhodobě neplatili nájem, nedodržovali domovní řád, hlukem, zápachem a výhružkami obtěžovali sousedy a dokonce na černo odebírali elektřinu. Rodina nereagovala na žádnou z mnohých urgencí ze strany sousedů ani ze strany pronajímatelů, a tak muselo dojít k exekuci. Naši vykonavatelé tudíž provedli vyklizení nemovitosti, která byla v naprosto katastrofálním stavu. Doufáme, že příští nájemnící již budou bezproblémoví a sousedé se konečně dočkají klidného soužití. Celá reportáž na http://www.barrandov.tv/video/45634-nase-zpravy-22-10-2015 (začátek reportáže 4:06).
Návrat