8. 01. 2014

30ti násobek odhadní ceny

elektronická dražba spoluvlastnického podílu

Dne 8. 1. 2014 proběhla elektronická dražba spoluvlastnického podílu povinného na pozemcích v obci a kat. území Malé Přípotočno. Nejnižší podání bylo na základě znaleckého posudku stanoveno ve výši 2/3 odhadní ceny, tj. ve výši 14.667,- Kč. Předmětný spoluvlastnický podíl se nakonec podařilo vydražit za cenu 444.000,- Kč, tedy za cca. 30ti násobek odhadní ceny nemovitosti.


Návrat