20. 06. 2014

Usnesení sněmu exekutorů

Exekutorská komora bude podporovat zavedení územní příslušnosti exekutorů.  Exekutorská komora se na posledním sněmu v Brně usnesla, že bude plně podporovat legislativní kroky, které povedou k zavedení územní příslušnosti (teritorialitě exekutorské působnosti). Viz www.ekcr.cz.
Návrat