17. 07. 2014

Snížení advokátního tarifu u bagatelních pohledávek

 Od 1.7. 2014 došlo ke snížení advokátního tarifu u bagatelních pohledávek do 50 000 Kč.
Dne 1.7. 2014 nabyla právní účinnosti vyhláška 120/2014 Sb., kterou se mění předpis 177/1996 o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif). U soudních řízení zahájených návrhem podaným na ustáleném vzoru, kdy částka nepřesahuje 50 000 Kč se nově řídí sazba za každý právní úkon následující tabulkou:
do 10 000......................................... Kč 200 Kč,
přes 10 000 Kč do 30 000............ Kč 300 Kč,
přes 30 000 Kč do 50 000............ Kč 500 Kč.

Návrat