13. 10. 2014

Kraje hlásí pokles počtu exekucí

Počty exekucí klesají napříč republikou, v Praze klesl počet exekucí téměř o čtvrtinu.
V roce 2013 soudy zahájily celkem 714 000 exekucí, což je o 106 000 méně než v roce 2012, ve srovnání s rokem 2011 jde dokonce o čtvrtinový pokles. Průměrná částka, kvůli které soud loni zahájil exekuci, činí 80 000 Kč. Více v článku na www.ekcr.cz.

Návrat