Dluh zaplaťte co nejdříve, čím déle otálíte se splacením, tím více se dluh zvyšuje o úroky, případně o náklady exekutora.

Jak zaplatit dluh

Dluh se platí exekutorovi, který vede exekuci. Dluh nehraďte oprávněnému, vznikají tím zbytečné průtahy při ověřování platby a dodatečné náklady na exekuci.

Dluh je možné zaplatit:

  • v hotovosti – do pokladny v sídle Exekutorského úřadu (kontakty), v úředních hodinách
  • bankovním převodem, vkladem hotovosti, poštovní poukázkou: na účet soudní exekutorky:

číslo účtu:  2102532787/2700  (Unicredit bank)

variabilní symbol: číslo jednací bez 091 EX a lomítka (např: sp.zn. 091 EX 321/00 = v.s.: 32100)
 

VÝJIMKA: Od 1.7.2016 převzal úřad JUDr. Ingrid Švecové exekuční případy oprávněné MONETA Money Bank, a.s. (dříve GE Money Bank, a.s.), které dříve vedl odstupující soudní exekutor, Mgr. Michal Rudý. Žádáme povinné a plátce, kterých se to týka, aby v těchto věcech nově zasílali plnění na č.ú. 2102532752/2700 . Zde naleznete novou spisovou značku a příslušný variabilní symbol.

Kontakt s úřadem

Telefonicky, e-mail, datová zpráva:

  • obraťte se na správné oddělení (viz kontakty)
  • připravte si číslo spisu, pod kterým předmětnou exekuci vedeme (091 EX 123/00) a rodné číslo
  • upozorňujeme Vás, že telefonické hovory jsou nahrávány

Osobně:

  • je třeba si předem dohodnout schůzku s pověřeným zaměstnancem
  • připravte si k předložení platný doklad totožnosti
  • pokud nejste účastníkem řízení, vyžadujeme předložení plné moci pro zastupování v exekuční věci
  • místnosti pro styk s veřejností jsou monitorovány kamerovým systémem
  • JUDr. Ingrid Švecová neřeší konkrétní případy – kontaktem s povinnými jsou pověřeni její zaměstnanci